भारत, पाकिस्तानले यात्रीहरू समेत समावेश गरी सिविलियन बन्धीहरूको सूची आदान-प्रदान

” २००८ मा समारेखित कन्सुलर पहुँच सम्बन्धी सम्झौताको आधारमा, भारत र पाकिस्तानले प्रतिवर्ष जनवरी १ र जुलाई १ मा संघटना गर्दछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ”

“भारतले पाकिस्तानबाट चिडिया, नेपाली सैनिक र नाविकहरू सहित सिविलियन बन्धीहरूको शीघ्रता पूर्ण छुटकारा र प्रत्यावृत्ति गर्न आह्वान गर्यो”
“यससँगै, भारतले यस बिषयमा पाकिस्तानलाई धेरै चिढिएका २५४ भारतीय नाविकहरू र ४ भारतीय सिविलियन बन्धीहरूको छुटकारा र प्रत्यावृत्ति शीघ्रता गर्ने अनुरोध गरिएको छ”

“भारतले आफ्नो कब्जामा रहेका पाकिस्तानीहरू वा पाकिस्तानी भनिएका ३४३ सिविलियन बन्धीहरू र ७४ नाविकहरूको सूची पनि प्रेषण गरेको छ”
“अनलाईको बाटोमा, पाकिस्तानले भारतीय वा भारतीय भनिएका ४२ सिविलियन बन्धीहरू र २६६ नाविकहरूको सूची पनि प्रेषण गरेको छ”

“सोधिएका १२ नाविकहरू र १४ सिविलियन बन्धीहरूलाई पनि पाकिस्तानको कब्जामा तत्काल कन्सुलर पहुँच प्रदान गर्नु अनुरोध गरिएको छ”
“भारतका सबै नागरिकी सिविलियन बन्धीहरू र नाविकहरूको सुरक्षा, सुरक्षा र कल्याणको सुनिश्चितता गर्न पाकिस्तानलाई अनुरोध गरिएको छ, यसबाट जोगिन बन्धीहरूलाई छुटकारा प्राप्ति र प्रत्यावृत्ति समयसम्म भारतमा निलम्बन गरिएको छ”

“भारतले घटनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर, अन्यायिक प्रश्नहरूलाई पनि समाधान गर्न उत्साहित छ, जसमा एक-दुइ देशका बन्धीहरू र नाविकहरू जस्ता मानवीय मुद्दाहरू समावेश छन्”

“यस परिप्रेक्ष्यमा, भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो अन्तमा आवश्यक कार्य सवारी गर्नका लागि अनुरोध गर्यो, जसमा पाकिस्तानबाट पहिले नागरिकता पुष्टि नभएका ६२ पाकिस्तानी भनिएका बन्धीहरूलाई समावेश छ”

“भारत सरकारका द्वारा सचिबालयले भनेको अनुसार, २०१४ देखि अबका समयसम्म २५५९ भारतीय नाविकहरू र ६३ भारतीय सिविलियन बन्धीहरूलाई पाकिस्तानबाट प्रत्यावृत्ति गरिएको छ”

“यसमा २०२२ मा यस वर्ष सम्म ३९८ भारतीय नाविकहरू र ०५ भारतीय सिविलियन बन्धीहरू पाकिस्तानबाट प्रत्यावृत्ति गरिएको छ, भन्ने मन्त्रालयले जोड्छ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *