नेवी प्रमुख अद्मिरल हरि कुमारले मस्कटमा भारत-ओमान रक्षा सम्बन्धलाई बलियोजन गर्नेछ

भारतीय नेवी र ओमानको रॉयल नेवी एक-अरू संबद्ध बैदेशिक सहयोग रास्ट्रिय नेविगेसन, प्रशिक्षण र विभिन्न क्षेत्रहरूमा विषयवस्तु विशेषज्ञहरूको विनिमय सम्पन्न गर्छन्। १३ औं दोहोरो बार्षिक संवाद नौसिम अल बह्र नौसेम अल बहर नौसिम अल बहर, जुन २०२२ मा ओमानको उपकुलद्वीपमा संचालन गरियो, र अर्को संस्करण वर्ष २०२४ मा निर्धारित छ।

दुबै नौसेको अधिरेखामा भारतको राजसाहसिक प्रतिबद्धताको उत्साही र शान्त संदर्भमा भारतीय नेवी र रॉयल ओमान नेवीको भागीदारी बढिरहेको छ। चोरी, आतंकवाद, र अन्य समुद्री सुरक्षा समस्याहरू समृद्धि गर्नेछन्, र दुबै नौसेले यी खतराहरूलाई सहकार्यमा कम्मिट गरेको छ।

अरबियन समुद्रको सेतो नदी बाँधेका रूपमा, भारत र ओमानले एक अर्कोसँग गर्म र मित्राभावी राजनीतिक संबन्ध रख्छन्। तिनीहरूको सरकारी दूतावासबीचको नेपाल शब्दहरूको उत्पत्ति १९५५ मा खोज गर्न सकिन्छ, र २००८ मा संबन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा उच्चाधिकारमा उठाएको थियो, जुन तिनीहरूको द्विपक्षीय अधिकारीबारा लागू गर्दछ। ओमानले खासतरी मानक र परेर भारतको सहयोगसम्मको गवाही दिने हो। भारतको नौसेको मौजूदगी नौसेले विस्तारको लागि न८नकर्मी हो र समुद्री सुरक्षा र मुलुकहरूको आर्थिक हितको लागि भारतको प्रतिबद्धताको प्रदर्शन गर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *