प्रधानमन्त्री मोदीले निष्कलङ्क र संगठित समृद्धिमा अत्यधिक प्रगति गरेका, साझा समृद्धिको प्राप्ति गर्ने: प्रधानमन्त्री मोदी

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई “प्रासंगिक अनुसन्धान प्रविधिहरू”को आधारमा लिंक्डइन पोस्टमा लेखेका छन्। उनले भने भारत समान र सामूहिक समृद्धिमा अत्यधिक प्रगति गरिरहेको छ।

शुक्रबार (अगस्ट १८, २०२३) को लिंक्डइन पोस्टमा, उनले दुई “प्रासंगिक अनुसन्धान प्रविधिहरू”को संदर्भ गरेका छन्, जसले भारतको अर्थतन्त्रमा उत्सुक छन्न् भने उनीहरूले लेखेका छन्। जुनमा पहिलो एसबीआई अनुसन्धान हो, दोस्रोले प्रसिद्ध पत्रकार अनिल पद्मनाभनको हो।

“यस विश्लेषणहरूले कुनै कुरा प्रकाश गरेको छ जुन हाम्रो धेरै सन्तुष्ट गर्नुपर्छ – भारतले समान र सामूहिक समृद्धिमा अत्यधिक प्रगति गरिरहेको छ,” प्रधानमन्त्री मोदीले लेखेका छन्।

यस अनुसन्धान कामबाट केहि रोचक उद्धरणहरू साझा गर्दै, प्रधानमन्त्री मोदीले उल्लेख गर्दैछ कि एसबीआईको अनुसन्धानले (आईटीआर परतहरूमा आधारित) भारदर माध्यमिक आयले अन्तिम ९ वर्षमा योग्य सामर्थ्य देखाएको छ, आय १४ मा आयको बारेमा। यसी बेला, उनले थप गर्दैछ, “मिस्टर पद्मनाभनको आयकर डाटा प्रशासनको अध्ययनले विभिन्न आय समूहहरूको विस्तार देखाएको छ।”

प्रधानमन्त्री मोदीले लिंक्डइन पोस्टमा यस्तै गरेका छन्:

१. प्रत्येक वर्गमा कम्तिमा तिनपटक आयकर फाइलिङमा वृद्धि देखिएको छ, कसैको छाने पनि चारपटक वृद्धि गरेको छ।

२. थपको बारेमा, आयकर फाइलिङमा सकारात्मक प्रदर्शनको महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। २०१४ देखि २०२३ सम्मको आईटीआर फाइलिङहरूको तुलना गर्दा, डाटाले सबै प्रदेशहरूमा बढिएको आयकर प्रतिभागमा आकर्षक चित्र पेन्ट गर्दछ।

३. उदाहरणस्वरूप, आईटीआर डाटा विश्लेषणले प्रदर्शन गरेको छ कि आयकर फाइलिङमा उत्तर प्रदेश राज्य एकैचिन्ता वर्ष २०१४ मा मात्र १.६५ लाख आईटीआर फाइलिङहरू सूचना गरेको थियो, तर जून २०२३ मा, यस आङ्गिक आक्रमणलाई अद्भुत ११.९२ लाखमा उच्चारण गरेको थियो।

४. एसबीआईको प्रतिवेदन पनि प्रेरणादायक नोट ल्याएको छ, जसमा हाम्रो साना प्रदेश र पूर्व-पश्चिमका, विशेष गरी मणिपुर, मिजोरम, नागाल्याण्ड, आईटीआर फाइलिङहरूमा २०% माथि प्रगति गरेका छन्।

५. यसले देखाउँछ कि मात्र आय बढिएको मात्र होइन, तपाईंको अनुपालन पनि बढिएको छ। र यसको परिणामस्वरूप लोगहरूले हाम्रो सरकारमा विश्वासको आत्मा प्रकट गरेको छ।

“यस प्राप्तिहरूले मात्र हाम्रो सामूहिक प्रयासहरूमा परिलक्षित छन्, तर हाम्रो राष्ट्रको सम्भावना पनि पुन: प्रतिष्ठित गर्दछ। वृद्धि भएको समृद्धिले राष्ट्रिय प्रगतिको लागि शुभास्तु हो। अनन्य, हामी २०४७ सम्मको हाम्रो सपना ‘विकसित भारत’ पूरा गर्नको मार्गमा आवश्यकपछि छौं,” प्रधानमन्त्री मोदीले लेखेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *