भारतले केन्यामा सशस्त्र उद्योगमा प्रतिष्ठापन र सामर्थ्य विकासमा सहयोग गर्दै

दुइ देशका बीचको रक्षा सम्बन्ध अब अधिक रणनीतिक पक्षमा पर्याप्त गरिएको छ ।

भारत भन्दा बढी गहिरो सहकार्यका लागि भन्दै, भारत भन्दै, भारतले केन्यामा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि बढी सहकार्यका दिशामा केन्या लाई सशस्त्र उद्योगमा सामर्थ्य विकास र सहकार्यमा सहयोग गर्ने छ। यसमा जलवायुगत सुरक्षा क्षेत्रमा गरेको छ।

रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र भ्रमण गर्दै आएका केन्याका रक्षा मन्त्री एडेन बरे दुआले, जसले मंगलबार (२०२३ अगस्ट २९) काठमाडौंमा मिले, बुढे दिन ब्याज गरेका थिए जस्तै रक्षा उद्योग र उपकरणमा सहकार्यमा बारे विस्तारित छलफल गरेका थिए।

भारतको रक्षा मन्त्रालयले भनेकोमा, भेटबाट पछि गोवा सिप निगेसी लिमिटेड र केन्या सिप निगेसी लिमिटेडका बीचमा सामर्थ्य विकासका क्षेत्रमा र जहाज डिजाइन र निर्माणमा सहकार्य गर्नका लागि एक समझौता परिग्रहण गरिएको थियो।

केन्याको रक्षा मन्त्री दुआले भारतको रक्षा उद्योग, जसमा प्राइभेट सेक्टर पनि आएको छ, को बढ्दो प्रतिष्ठापनलाई सराहा गर्दै, रक्षा उद्योगको बारेमा भन्दै, जसका क्षेत्रमा भारतीय उद्योग केन्याको सशस्त्र प्रकोप आवश्यकतामा सहयोग गर्न सक्छ भन्दै भने भारतीय सशस्त्र प्रबिधि लाई ट्रेनिङको ट्रेनिङ दिइन्छ र भारतको सशस्त्र प्रहरीका शिक्षकहरूद्वारा केन्याको प्रहरीहरूको ट्रेनिङ नैजिक र प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो सशस्त्र प्रहरीका शिक्षकहरूको ट्रेनिङ दिनको अवस्थामा अधिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि “प्रहरीहरूको प्रशिक्षण” पनि सुझाव दिएका थिए, मन्त्रालयले थप्दै गरेको छ।

“यस बैठकले भारत-केन्या रक्षा संबन्धको वृद्धि गर्दै गएको सबैभन्दा बढी गहिरो मिति हो। दुइ मन्त्रीहरूको मतान्धनमा जनसंख्याका सशस्त्र प्रकोप भन्दै उद्यमी छन् भन्दै भारतको रक्षा प्रवृत्ति को महत्त्वलाई हाइलाइट गरेको थियो। उनीहरूले यसका क्षेत्रमा भारतको उद्योग केन्याको प्रहरीहरूको आवश्यकताहरूलाई समर्थन गर्न सक्छ भन्दै यसका क्षेत्रमा भारतीय उद्योगले समर्थन गर्न सक्दैन भन्दै गरे। यसमा, यस्तै कार्यक्रमका लागि भारतीय सशस्त्र प्रहरीका शिक्षकहरूले केन्याको प्रहरीहरूको ट्रेनिङ गर्ने आवश्यकता र निरन्तरता बनाएको थियो, मन्त्रालयले थप गरेको छ।”

“बैठकले भने भारत-केन्या रक्षा साझेदारीको वृद्धि देखाउँदैछ। दुइ मन्त्रीहरू भन्छन् कि दुइ देशका बीचको रक्षा संबन्धले प्रशिक्षण-माध्यमिक बाट सम्बन्धित बनेको छ र अधिक रणनीतिक पक्षमा सम्म जान्दैछ,” रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ।

बैठकमा, रक्षा मन्त्री सिंहले भारतले आफ्रिकी राष्ट्रसंघका साथमा देखिएको महत्त्वलाई हाइलाइट गराएका थिए। दुइ मन्त्रीहरूले भने भने भारत र केन्या बीचको सम्बन्ध बढ्दै गएको छ र उनीहरूले भारतको समुद्री सुरक्षा क्षेत्रमा दुइ देशको लागि गहिरो सहकार्यका आवश्यकता प्रतिपुष्टि गरेका थिए, रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ।

मिति को रुपमा एको दोस्रोको मिति प्रस्तुत गर्दै, सिंहले केन्याका रक्षा मन्त्रीमा प्रयोग गर्नका लागि ग्लाइडर्स इन्डिया लिमिटेड द्वारा बनाइएका १५ जोडा प्यारासूट प्रस्तुत गरेका थिए। भारतले केन्यामा एक प्रगत सी टी स्क्यान सुविधा स्थापना गर्नका समर्थन पनि दिएको थियो।

दुइ दुइ मिलेर समुद्री निरापत्ता र संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र सजिलोको क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षणका लागि पनि सहमत भएका थिए। बैठकमा परस्परिक रूपमा रुचाइएका प्रादेशिक सुरक्षा समस्याहरू पनि छलफल गरिएको थियो। बिरुद्धशास्त्र र संयुक्त राष्ट्रको शान्ति संरक्षण क्षेत्रमा जोडिएका थिएका थिए। रक्षा प्रमुख सेना जनरल अनिल चौहान र रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका साथै रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा लगानी संस्थानका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको साथमा बैठकमा पनि सम्मिलित हुनुभएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *