प्रधानमन्त्री मोदीले इजिप्टका प्रेसिडेन्टसँग बोल्दै

दुवै नेतामानवीय सहायता उपलब्ध गराउने आवश्यकतामा सहमत छन्

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीले शनिबार (अक्टोबर२७, २०२३) मा इजिप्टकाराष्ट्रपति अब्देलफताह अल-सिसीसँग टेलिफोनवार्ता लापगरेका थिए र पश्चिम एसियामा प्रारम्भिक शान्ति र स्थिरताको आवश्यकताबारे छलफल गरेका थिए ।

जारीइजरायल-हमासद्वन्द्वकोपृष्ठभूमिमाभएकोवार्ताकाक्रममादुईनेतालेआतंकवादरहिंसाकासाथैनागरिककोज्यानगुमाउनेविषयमाआफ्नोचासोव्यक्तगरेकाथिए।
“हिजो, राष्ट्रपतिअब्देलफताहएल्सिसीसँगकुरागर्नुभयो।पश्चिमएसियामाबिग्रँदैगएकोसुरक्षारमानवीयअवस्थाकोबारेमाविचारआदानप्रदानगर्नुभयो।हामीआतंकवाद, हिंसारनागरिककोज्यानगुमाउनेसम्बन्धमाचिन्ताहरूसाझागर्छौं।हामीशान्तिरस्थिरताकोचाँडोपुनर्स्थापनारसहजीकरणकोआवश्यकतामासहमतछौं।मानवीयसहायता, “प्रधानमन्त्रीएममोदीलेआइतवार (अक्टोबर२९, २०२३) मासोशलमिडियाप्लेटफर्मएक्स (पहिलेट्विटरभनेरचिनिन्थ्यो) लेखे।
दुईनेताबीचपश्चिमएसियाकोवर्तमानअवस्थारयसबाटयसक्षेत्ररविश्वमापर्नेअसरकाबारेमाछलफलभएकोप्रधानमन्त्रीकार्यालय (पीएमओ)लेपछिजनाएकोछ।दुवैनेताहरूलेआतंकवाद, हिंसारनागरिकजीवनकोक्षतिमासाझाचिन्ताव्यक्तगरे, पीएमओलेथपे।
कुराकानीकोक्रममा, प्रधानमन्त्रीमोदीलेइजरायल-प्यालेस्टाइनमुद्दामाभारतकोदीर्घकालीनरसैद्धान्तिकअडानदोहोर्याए।उनलेप्यालेस्टाइनकाजनताकालागिभारतकोविकाससाझेदारीरमानवीयसहायतालाईपनिहाइलाइटगरे।
“दुईनेताहरूशान्तिरस्थायित्वकोछिट्टैपुनर्स्थापनारमानवीयसहायताकोसहजीकरणकोआवश्यकतामासहमतभए,” पीएमओलेउल्लेखगरेकोछ।
इजरायल-हमासद्वन्द्वसुरुभएदेखि, प्रधानमन्त्रीमोदीलेजोर्डनकाराजाअब्दुल्लाहद्वितीयरप्यालेस्टाइनप्राधिकरणकाअध्यक्षमहमूदअब्बाससँगकुराकानीगरेकाछन्।उनलेयसअघिअक्टोबर१०, २०२३माइजरायलीप्रधानमन्त्रीबेन्जामिननेतन्याहुकोफोनपाएकाथिए।उनकाइजरायलीसमकक्षलेहमासद्वाराइजरायलमाभएकोआतंकवादीहमलापछिचलिरहेकोअवस्थाबारेप्रधानमन्त्रीमोदीलाईअपडेटगरेकाथिए।

प्यालेस्टाइनमाआधारितहमासलडाकूहरूलेअक्टोबर७, २०२३माइजरायलीस्थानहरूमाअभूतपूर्वआक्रमणसुरुगरेकाथिएरकम्तिमा 2,500 रकेटहरूदेशमाप्रहारगरेकाथिए।सशस्त्रसमूहहरूलेगाजापट्टीकोवरिपरिबारतोडेरइजरायलीबस्तीहरूमाआक्रमणगरे, संगीतकन्सर्टमाउपस्थित२०० भन्दाबढीसहितसयौंमानिसहरूकोहत्या।आतङ्ककारीहरूलेमहिलारबालबालिकासहितकरिब२००जनालाईबन्धकसमेतबनाएकाथिए।
इजरायलीरक्षाबलहरूलेआफ्नोपूर्णशक्तिकासाथजवाफदिएकाछन्, सुरुमाहवाईशक्तिप्रयोगगरेररत्यसपछिगाजाक्षेत्रमाहमासनेतृत्वकोस्थानहरूलाईलक्षितगर्नभूमिआक्रमणहरू।
रिपोर्टहरूअनुसार१,४००भन्दाबढीइजरायलीहरूमारिएकाछन्; प्यालेस्टिनीअधिकारीहरूलेअक्टोबर७यताकम्तीमा८,०००प्यालेस्टाइनीमारिएकोबताएकाछन्।
भारतलेप्यालेस्टाइनकालागिमानवीयसहायतापठाएकोछ।प्यालेस्टाइनमापुर्याउनकोलागिगतहप्ताइजिप्टकोरेडक्रिसेन्टलाईराहतसामग्रीहस्तान्तरणगरिएकोथियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *